De fem viktigste grunnene til å eie et kredittkort

Det er en rekke situasjoner der det å betale kontant, også med debetkort, er en uklok løsning. Et kredittkort gir ofte mye bedre sikkerhet. Du kan i tillegg spare en del penger, så lenge du bruker kortet riktig. Her er de fem største fordelene ved det å eie kredittkort.

Sikrere handel

Å betale med kredittkort er så å si alltid sikrere enn alle andre betalingsmidler. Hovedårsaken er at det er teknisk sett ikke dine penger du betaler med, men kredittselskapet sine. Det gjør at dersom du blir svindlet, det er mangler på varen eller tjenesten, selgeren går konkurs før du får varen, eller lignende, har du langt bedre muligheter for å unngå tap dersom du betalte på kreditt.

Kredittselskapet kan i noen tilfeller holdes ansvarlig for heving av kjøp, og eventuelle økonomiske belastninger. Selv om de ikke er i den situasjonen, for eksempel i situasjoner der du selv har opptrådt uforsvarlig, er det ofte i kredittselskapets interesse at du ikke blir skadelidende. Derfor viser statistikk at de som ønsker å heve et kjøp, få penger tilbake ved klage, etc., lykkes i langt større grad når betalingsmiddelet var et kredittkort. Ble det betalt med debetkort eller kontant, er sjansene for tap langt høyere.

Beste betalingsmiddel i utlandet

Når du er på reise i utlandet er et kredittkort det absolutt beste betalingsmiddelet. De viktigste grunnene til dette er:

  • Du har bedre beskyttelse mot svindel
  • Du har bedre muligheter til å oppheve kjøpet ved feil etter at du er kommet hjem
  • Du har kreditt på kjøpet, og unngår å tømme reisekassen
  • Du har tilgang til nødpenger

Med det sagt, kredittkortet bør primært brukes kun når du betaler for varer og tjenester. Uttak av kontanter blir renteberegnet fra første dag av, og i utlandet kommer valutapåslag og gebyr på toppen. Skal du ha kontanter i utlandet, bør du bruke kun debetkortet ditt (vanlig bankkort tilknyttet bruks- eller lønnskonto).

Rabatter og cashback

Bruker du kortet smart, får du ingen gebyr- eller rentekostnader. Bruker du et kredittkort supersmart, sparer du faktisk penger. Det gjør du ved å betale med kortet der du får unike rabatter du ellers ikke ville fått. De fleste rabattavtaler som er inkluderte i et kort, har ingen beløpsgrenser.

Rabattavtalene skiller seg således fra det som kalles cashback. Dette er når du får penger tilbake etter å ha betalt for noe. Summene her er ofte begrenset til 2-300 kroner per måned, og cirka 2500 kroner per år. Grensene avhenger av hvilket kort du har.

Totalt sett vil slike fordelsordninger kunne gi besparelser som merkes på kontoen.

Gratis forsikringer

Stadig flere kredittkort inkluderer en eller flere gratis forsikringer om man ser på oversikten på kredittkortinfo.no. Den mest vanlige er reise- og avbestillingsforsikring. For at forsikringen skal gjelde, kreves det at minst 50% av reisens kostnader er betalt med kortet. Her er det to viktige ting å huske på.

  • Du bør aldri reise uten å ha reiseforsikring.
  • Du bør betale for reisebilletter med kredittkort dersom du kan.

Det første poenget sier seg selv. Det at du bør betale for reisen med kredittkortet er forklart i det første punktet i artikkelen. Går reiseselskapet konkurs, eller noe lignende inntreffer, står du betydelig sterkere når betalingen skjedde med et kredittkort.

Det finnes også andre forsikringer som kan være inkluderte og gratis i et kredittkort. De mest vanlige er egenandelforsikring når du leier bil, kjøpsforsikring (spesielt nyttig i utlandet) og forsikring som gir rettshjelp dersom du utsettes for identitetstyveri.

Nødpenger når du trenger

Et kredittkort bør ikke brukes som en lånemulighet, annet enn til kjøp som du vet du vil gjøre opp ved neste forfall. Brukes kortet slik, unngås rentekostnader, og du får alle fordelene med kortet gratis. Men, det det kan komme situasjoner der lånemuligheten kan forsvares. Det typiske eksempelet er når vi er i utlandet. Om du står i Paris og minibanken spiser opp bankkortet ditt, kan ferien spoleres totalt dersom det var det eneste kortet du hadde med. Har du et kredittkort i reserve, har du også nødpenger.

Det kan også være situasjoner i det dagligdagse der det er forsvarlig å låne fra kreditten i kortet. husk bare at dersom det dreier seg om kontanter, løper rentene fra uttaksdato. I alle tilfeller er det om å gjøre å unngå at rentene løper lenge, og spesielt når summen av brukt kreditt begynner å bli høy.